Technologia

Etykiety stosuje się gdy wydruk informacji i kodu kreskowego na właściwym opakowaniu produktu jest zbyt kosztowny, utrudniony, produkowane są małe serie lub produkt nie posiada opakowania. Jest cała masa produktów, które znakowane są właśnie w ten sposób. Inny powód dla którego stosuje się drukarki etykiet to potrzeba umieszczania informacji o zmiennej zawartości - na przykład numer partii, data, numer seryjny, cena – wówczas wydruk takiej etykiety na drukarce etykiet jest najlepszym rozwiązaniem z racji wygody i możliwości wydrukowania krótkiej serii – w szczególności każda etykieta może różnić się zawartością co nie jest możliwe w przypadku zlecania wydruku etykiet czy opakowań w drukarniach wielonakładowych. Drukarki wykorzystywane są zatem nie tylko do znakowania produktów jednostkowych ale również do znakowania opakowań zbiorczych (kartony, pakiety, palety) oraz wszelkich innych produktów i obiektów wymagających takiego oznakowania.

Etykiety drukowane na drukarkach etykiet mogą być z różnych materiałów, nie tylko papier ale również tworzywa sztuczne, stąd też duży obszar zastosowań drukarek np. druk etykiet pełniących rolę tabliczek znamionowych czy też plomb gwarancyjnych. Niektóre produkty nie zawsze można oklejać etykietą samoprzylepną i wówczas drukować można przywieszki czyli etykiety bezklejowe, najczęściej z otworem w celu umożliwienia mocowanie na produkcie lub też wszywki – wykorzystywane głównie w przemyśle odzieżowym.

Na dzień dzisiejszy trudno praktycznie znaleźć przemysł w którym drukarki etykiet nie są używane lub nie mogą być zastosowane. Oczywiście użycie tych urządzeń nie ogranicza się tylko do zakładów produkcyjnych, drukarki stosowane są w dystrybucji, magazynach, hurtowniach, sklepach. Jest też wiele zastosowań drukarek etykiet niezwiązanych bezpośrednio ze znakowaniem produktów, przykładem takich aplikacji jest wydruk przywieszek pełniących rolę biletów (kina, parkingi, obiekty sportowe) czy też etykiet pełniących rolę etykiety adresowej na korespondencję lub do znakowania teczek i dokumentów w firmach i instytucjach przetwarzających i gromadzących duże ilości dokumentacji papierowej.

 

       Metody druku                                       Sterowanie drukarek

© Copyright Drukarki etykiet 2020. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl