Druk termotransferowy  

 

Zasadniczym elementem w drukarkach etykiet jest termiczna głowica drukująca. W zależności od tego na jakich mediach drukujemy mówimy o metodzie termicznej lub termotranferowej natomiast głowica dla obu metod jest ta sama.

W metodzie termotransferowej materiał nie reaguje na temperaturę w związku z tym potrzebny jest barwnik, który pod wpływem temperatury głowicy zostaje przeniesiony na materiał. Nośnikiem tego barwnika jest taśma barwiąca, która umieszczona pomiędzy głowicą a materiałem przesuwa się równolegle z nim w trakcie procesu wydruku. Pod wpływem temperatury wybranych punktów grzejnych głowicy następuje transfer barwnika z taśmy barwiącej na materiał stąd nazwa metody – termotransferowa. Metoda termotransferowa umożliwia wydruk zarówno na papierze jak i na różnego rodzaju tworzywach sztucznych.


Technologia termotransferowa zapewnia odpowiednią trwałość druku, pozbawiona jest wad jakie posiada metoda termiczna - samoistnie nadruk nie traci na jakości, co więcej trwałość nadruku termotransferowego jest wyższa od wielu innych technologii druku chociażby jest wyższa od trwałości techniki fleksograficznej.

© Copyright Drukarki etykiet 2020. All Rights Reserved.

Layout: GRX.pl